Avoin hakemus

Avointa hakemusta käytetään silloin, kun työpaikkailmoitusta ei ole, vaan potentiaalista työnantajaa lähestytään oma-aloitteisesti. Hakemus on markkinointikirje, jossa omaa osaamista tarjotaan työnantajan käyttöön.

Hakemuksessa ei arastelu kannata, vaan itsestään saa kertoa myönteiseen ja varmaan sävyyn. Kirjeen muoto on vapaampi kuin virallisessa hakemuksessa, eli erilaisten tehokeinojen käyttö niin kielen kuin ulkoasunkin osalta on sallittua. On kuitenkin viisasta perehtyä työnantajan tyyliin ennen hakemuksen lähettämistä ja noudatella sitä - viralliselle työnantajalle lähetetään virallinen hakemus, epäviralliselle rennompi. Asiatyyli on Suomessa yleensä varmin valinta, joten jos epäröi, on paras noudattaa sitä. Huomiota on syytä kiinnittää oikeakielisyyteen. Hakemuksen kieliasun voi tarkistuttaa vaikkapa jollakin ystävällä ennen sen lähettämistä.

Avoimen hakemuksen rakenne

Avoimen hakemuksen pohjana voi halutessaan käyttää virallista työhakemuksen mallia ja muokata vain tekstisisällön oman osaamisen markkinointiin sopivaksi. Vapaamuotoisemman hakemuksessa, esimerkiksi sähköpostiviestissa, tulisi joka tapauksessa ilmetä seuraavat asiat:
  • Kenelle hakemus on osoitettu (pienissä yrityksissä yleensä toimitusjohtaja, isoissa oman alan vastuualuepäällikkö, esim. talousjohtaja). Kontaktihenkilön voit tarvittaessa varmistaa etukäteen puhelimitse.
  • Kuka olet
  • Mitä annettavaa sinulla olisi työnantajalle ja millaisia työtehtäviä tarjoudut tekemään
  • Työkokemuksesi ja koulutuksesi
  • Muut saavutuksesi, ominaisuutesi ja vahvuutesi
  • Mikä sinua kiinnostaa ja motivoi kyseisessä alassa ja työnantajassa
  • Jatkotoimenpiteet (ilmaise, että aiot ottaa yhteyttä puhelimitse esim. viikon sisällä. Kerro myös, että tulet mielelläsi käymään paikan päällä.)
Monilla yrityksillä on kotisivuillaan myös valmiita lomakkeita avoimen hakemuksen lähettämistä varten. Tässä tapauksessa luonnollisesti noudatetaan kyseisen lomakkeen rakennetta ja vastataan siinä oleviin kysymyksiin.

Avoimen hakemuksen liitteenä lähetetään ansioluettelo.Bookmark and Share

© Tyonhaku.fi 2009