Piilotyöpaikat

Piilotyöpaikalla tarkoitetaan työmahdollisuutta, jota ei ole laitettu julkiseen hakuun. Vain alle puolet kaikista avoinna olevista työpaikoista ilmoitetaan julkisesti lehdissä, internetissä tai työvoimatoimistossa. Loput paikat täytetään suhteilla tai niin, että ennestään tuntematon työnhakija on liikkellä oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Työpaikat tulevat avoimiksi esimerkiksi työntekijän irtisanoutuessa, lähtiessä äitiyslomalle tai sairastuessa pitkäaikaisesti. Lisäksi paikkoja syntyy, kun yritys aloittaa tai laajentaa toimintaansa tai tarvitsee muusta syystä lisää työvoimaa. Rekrytointi on työnantajalle usein kallis ja aikaavievä prosessi, joten ovesta kävelevä työnhakija on työnantajankin kannalta mieluisa vaihtoehto. Kannattaa siis tutustua itseä kiinnostaviin työnantajiin ja kysellä rohkeasti työmahdollisuuksista. Hyvä keino työnantajan lähestymiseen on avoin hakemus ja sitä seuraava puhelinsoitto. Yhteydenoton tavoitteena on päästä haastatteluun. Monille yrityksille voi jättää avoimia hakemuksia myös yritysten nettisivuilla. Tarvitessaan uutta työvoimaa työnantaja käy läpi jätetyt hakemukset ja löytää niistä usein oikean henkilön ilman pitkällistä etsimistä. Hyvä vaihtoehto on myös ilmoittaa halukkuutensa sijaisuuksiin tarvittaessa. Sijaisuuden kautta voi myöhemmin avautua mahdollisuus vakituiseen työhön.

Mistä piilotyöpaikat löytää?

Piilotyöpaikoista saa vihiä pitämällä silmänsä ja korvansa auki. Esimerkiksi lehtien taloussivuilla on kiinnostavaa taustatietoa yritysten nykytilanteesta ja tulevaisuudensuunnitelmista. Toisinaan lehtijutusta voi lukea rivien välistä, että yritykset kaipailevat uutta työvoimaa. Jutussa saatetaan esimerkiksi kertoa, että Firma Oy palkkaa tulevan vuoden aikana 20 uutta työntekijää, tai että jonkin alan työntekijöistä on pulaa tietyllä paikkakunnalla.

Toinen keino piilotyöpaikkojen metsästykseen on kontaktiverkoston luominen. Työnhakijan kontaktiverkosto koostuu ystävistä, tuttavista, entisistä työnantajista ja työtovereista, eli kaikista niistä ihmisistä, jotka voivat tavalla tai toisella auttaa kontaktien luomisessa ja työpaikan löytämisessä. Jotta kontaktiverkosto toimisi mahdollisimman hyvin, sen jäsenille kannattaa kertoa työnhaustaan ja toiveistaan ja myös pitää heidät ajan tasalla työnhaun kuulumisista.


Bookmark and Share


© Tyonhaku.fi 2009